Skip to main content
Manufacturer of vehicles and car trailers
Manufacturer of vehicles and car trailers

Privacy policy

Świadoma obowiązku zapewnienia poufności danych, spółka BCC Polska Sp. z o.o. podejmuje zdecydowane środki mające na celu ochronę danych o charakterze osobowym.

Z aktualnie prowadzonej polityki ochrony danych, wynika obowiązek informowania Państwa o zobowiązaniach i środkach podejmowanych przez spółkę BCC Polska, mających na celu zapewnienie przestrzegania Pańskich praw związanych z danymi o charakterze osobowym.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i rozpoczęciem stosowania z dniem 25/05/2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej RODO, informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekonomicznej 8, 67-100 Nowa Sól, tel. 68/478 43 50, zwany dalej Administratorem.

2) W sprawach związanych z Państwa danymi prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@bccpolska.pl  lub listownie na adres siedziby Administratora.

3) Administrator zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania wyłącznie danych niezbędnych do wskazanych celów, w jakich są one przetwarzane (minimalizacja danych). Dane jakie będziemy przetwarzać to m. in. : imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres, adres e-mail, nr telefonu, nr konta bankowego, NIP, regon.

4) Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji prowadzenia działalności biznesowej Administratora (działania przed zawarciem umowy - ofertowanie, w celu jej zawarcia i realizacji oraz zakończenia, włączając również przypadki, kiedy do zawarcia umowy nie dochodzi), przeprowadzania rozliczeń finansowych, realizacji obsługi posprzedażnej, utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie oraz w celu realizacji działań marketingowych.

5) Państwa dane mogą być przekazywane osobom przez nas upoważnionym – pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, oraz innym upoważnionym odbiorcom jak np. biuro rachunkowe, firmy windykacyjne, kancelaria prawnicza, banki w celu realizacji płatności, operatorzy pocztowi i kurierzy, przewoźnicy transportowi, ubezpieczyciele, obsługa IT, podmioty świadczące usługi audytowe, instytucje, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.

6) Dane osobowe Klientów, Dostawców lub osób kontaktowych, będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora, przez okres prowadzenia działalności przez Administratora, trwania współpracy biznesowej pomiędzy podmiotami, a także w okresie, przez który Administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych na podstawie usług podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

7) Przysługuje Państwu prawo do:

•              dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

•              przenoszenia danych,

•              wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

·                     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,

•              wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, może skutkować w szczególności odmową zawarcia i realizacji umowy (zamówienia).

9) Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub innym organizacjom międzynarodowym.

Spółka BCC Polska zapewnia bezpieczeństwo Pańskich danych o charakterze osobowym stosując ochronę danych, której towarzyszy użycie fizycznych i logicznych środków zabezpieczających.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, w związku z polityką ochrony danych o charakterze osobowym, prowadzoną przez spółkę BCC Polska Sp. z o.o., można kierować na adres: daneosobowe@bccpolska.pl lub ul. Ekonomiczna 8, 67-100 Nowa Sól.

Cookies information

By using our website without changing the cookie settings, you consent to their use in accordance with the current browser settings. You can find out more from our Privacy policy.

Close
Announcement
Close
BCC Polska does not support older versions of browsers that may not support all website functionalities. Please use the latest versions of your browsers Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge or others.
Do not show this message again